Головний редактор:

Маршалок Тарас Ярославович, Тернопільський національний економічний університет, заступник декана факультету фінансів, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Заступник головного редактора:

Тимків Андрій Олександрович, Тернопільський національний економічний університет, старший викладач кафедри банківського менеджменту та обліку, к.е.н. (м. Тернопіль, Україна)

Відповідальний секретар:

Рудан Віталій Ярославович, Тернопільський національний економічний університет, викладач кафедри банківської справи (м. Тернопіль, Україна)

Редакційна колегія:

Адамів Олег Петрович, Тернопільський національний економічний університет, проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародна та інформаційна робота) к.т.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Адамик Богдан Петрович, Тернопільський національний економічний університет, декан факультету банківського бізнесу, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Валігура Володимр Андрійович, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри податків і фіскальної політики, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Галько Людмила Романівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри економіки підприємств і корпорацій, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Десятнюк Оксана Миронівна, Тернопільський національний економічний університет, директор навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Дзюблюк Олександр Валерійович, Тернопільський національний економічний університет,  завідувач кафедрою банківської справи, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Довгань Жанна Миколаївна, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри банківського менеджменту та обліку, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Дудар Володимр Тарасович, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри менеджменту біоресурсів та природокористування, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Желюк Тетяна Леонтіївна,  Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри менеджменту та публічного управління, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Задорожний Зеновій-Михайло Васильович,  Тернопільський національний економічний університет, проректор з наукової роботи, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Карась Пьотр, Краківський економічний університет, ад'юнкт кафедри фінансів, к.е.н., ад’юнкт (м. Краків, Польща)

Кізима Тетяна Олексіївна, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри фінансів імені І.Юрія, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Кравчук Ігор Святославович, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри банківського менеджменту та обліку, к.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Кравчук Наталія Ярославівна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, д.е.н., доцент (м. Тернопіль, Україна)

Крисоватий Андрій Ігорович, Тернопільський національний економічний університет, ректор, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Мартинюк Володимир Петрович, Тернопільський національний економічний університет, завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності, д.е.н., професор  (м. Тернопіль, Україна)

Мельник Юлія Віталіївна, Тернопільський національний економічний університет, доцент кафедри міжнародного менеджменту та маркетингу, к.е.н. доцент (м. Тернопіль, Україна)

Монастирський Григорій Леонардович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри менеджменту та публічного управління, д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Пуцентейло Петро Романович, Тернопільський національний економічний університет, професор кафедри обліку та економіко-правового забезпечення  д.е.н., професор (м. Тернопіль, Україна)

Щирба Ірина Маркіянівна, Тернопільський національний економічний університет, старший викладач кафедри аудиту, ревізії та аналізу, к.е.н., доцент  (м. Тернопіль, Україна)

Цвьонкала-Малис А., д.е.н., професор (м. Вроцлав, Польща)